ความเป็นไปได้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยโดเมนของชาวโปแลนด์นี้

โดเมน .info เป็นโดเมนเกี่ยวกับข้อมูล ขณะที่โดเมน .pl นั้นเป็นรหัสประเทศของประเทศโปแลนด์ เมื่อนำโดเมนทั้งสองมาผนวกรวมกัน คุณจะได้ที่อยู่เว็บที่นำเสนอธุรกิจของคุณไปสู่ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ดังนั้น คุณจึงควรถามตัวเองว่า ธุรกิจของคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลกับคนทั่วไปและให้บริการอยู่ในประเทศโปแลนด์หรือไม่ หากคำตอบคือใช่ โดเมนนี้ก็เหมาะกับธุรกิจของคุุณ