kiwi

คืออะไร .kiwi

.kiwi เป็นชื่อไม่เป็นทางการของ .nz โดเมนอย่างเป็นทางการของนิวซีแลนด์ ธุรกิจที่มอบสินค้าหรือบริการกับประเทศเกาะแห่งนี้ควรพิจารณารหัสต่อท้ายนี้สำหรับเว็บไซต์ของพวกเขา เนื่องจากประชากรประเทศนี้ชอบเรียกตัวเองว่า “Kiwis” มากกว่า New Zealanders

ชื่อโดเมนที่สมบูรณ์แบบของคุณกำลังรอคุณอยู่

การค้นหาที่อยู่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณจะง่ายยิ่งขึ้น ด้วยนามสกุลโดเมนใหม่นับร้อยที่กำลังจะให้บริการในเว็บ ขายให้นิวซีแลนด์ด้วย.kiwi
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของสินค้าและนโยบายด้านกฎหมาย
โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สามเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์