Img Dot Net Au 120X Offer

โดเมนสำหรับธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย

โดเมน net.au มีไว้สำหรับองค์กรการค้าและเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้สมัครจากประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือในระดับสากลเดียวกันกับโดเมน .com โดเมนนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีฐานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย และบริษัทนานาชาติที่มีผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอสู่ประเทศออสเตรเลีย หากธุรกิจ .com.au ของคุณมีหน่วยงานด้านเทคนิค คุณควรลงทะเบียนโดเมน net.au สำหรับหน่วยงานนั้น แต่โดเมนนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับธุรกิจด้านไอทีเท่านั้น .net.au ยังมีไว้สำหรับบริษัททุกประเภท

สร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย .net.au

ลงทะเบียนชื่อโดเมน .net.au ได้มากเท่าที่คุณต้องการเพื่อแยกสินค้าและการบริการของลูกค้าชาวออสเตรเลียของคุณออกจากกัน เพื่อช่วยให้ผู้คนค้นหาคุณจากการออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น แม้ว่าทุกคนสามารถเลือกใช้ .net ได้ แต่จะสามารถใช้ .au กับธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น ข่าวดีคือว่า ทุกธุรกิจของชาวออสเตรเลียนั้นเป็นไปตามเกณฑ์การใช้งานโดเมน .net.au