โดเมนที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในประเทศเบลีซ

เนื่องจาก .net เป็นหนึ่งในโดเมนระดับแนวหน้าที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม โดเมนนี้จึงรั้งตำแหน่งสำคัญในประวัติการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต เมื่อนำมาผนวกรวมกับโดเมน .bz โดเมนที่สื่อถึงประเทศเบลีซ จึงเปรียบเหมือนกับคุณได้รางวัลถึงสองต่อ .net.bz เป็นวิธีที่ดีที่จะบอกลูกค้าให้ทราบว่าคุณได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศเบลีซ และยังบอกอีกด้วยว่าธุรกิจของคุณนั้นมีความเข้าใจในเรื่องอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี และ .net.bz ไม่ได้หมายความว่า ธุรกิจของคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ปัจจุบันนี้ ใครๆ ก็สามารถใช้โดเมน .net ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ