Tld Logo Leaf Ky

แสดงความสามัคคีของหมู่เกาะและจุดยืนอื่นๆ ด้วย .net.ky

โดยทั่วไปการซื้อโดเมน .net มักจะมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ นั่นคือ บริษัทต้องการทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจาก .com และเป็นสกุลโดเมนที่นิยมใช้สำหรับเครือข่ายหรือแวดวงที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย และทั้งสองเป้าหมายนี้ก็เหมาะกับ .net.ky โดเมน .ky จะบ่งชี้ถึงเกาะทั้งสามแห่งในหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งเป็นสวรรค์เขตร้อนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลแคริบเบียน ดังนั้นหากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในหมู่เกาะดังกล่าว .net.ky ก็คือตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นธุรกิจในท้องถิ่นด้วย .net.ky

การซื้อโดเมน .net.ky จะช่วยให้ลูกค้าในหมู่เกาะเคย์แมนทราบว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจท้องถิ่น รวมทั้งยังช่วยให้พาร์ทเนอร์บนเกาะทราบว่าธุรกิจของคุณน่าเชื่อถือและคุณเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นตัวแทนชุมชน สำหรับคนอื่นๆ โดเมนนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของหมู่เกาะแห่งแคริบเบียน โดยที่คุณไม่ต้องขึ้นเครื่องไปตั้งธุรกิจอยู่บนเกาะแห่งนั้นจริงๆ