เชื่อมโยงธุรกิจของคุณกับ .net.nz

แม้ว่าโดเมนอย่าง .net จะที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก แต่ว่าไม่ใช่ที่ในประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องประเทศดังกล่าวนั้นมีโดเมนในรูปแบบของตัวเองที่จะนำมาใช้กับสิ่งต่างๆ โดเมน .net.nz ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเครือข่าย หรือทำธุรกิจด้านเครือข่ายในประเทศเท่านั้น ไม่ใช่ .net.nz มีไว้สำหรับองค์กรและผู้ให้บริการที่ทำงานโดยตรงเกี่ยวอินเทอร์เน็ตของประเทศนิวซีแลนด์ และถ้าหากบริษัทของคุณมีงบพอที่จะซื้อมา โดเมน .net.nz นั้นก็น่าจะเหมาะกับธุรกิจของคุณ