ไม่สามารถจดทะเบียน .nu ใหม่ได้อีกต่อไป

ลองดูโดเมนยอดนิยมอื่นๆ ที่ยังว่างอยู่วันนี้