นำองค์กรไม่แสวงกำไรของคุณก้าวสู่แถวหน้าในตลาดประเทศจีน

คุณต้องการให้องค์กรของคุณปรากฎตัวอยู่ในประเทศจีน? เป็นสิ่งที่คุณควรลงมือทำอย่างยิ่ง เพราะประเทศจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ และโดเมนที่สื่อถึงธุรกิจของคุณก็จะยิ่งดึงดูดความสนใจจากชาวจีน โดเมน .org.cn สามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษัทคุณ ในขณะที่โดเมน .org แสดงให้ผู้คนทราบว่าคุณคือองค์กรไม่แสวงกำไร และ .cn นั้นสื่อว่าเป็นโดเมนสำหรับประเทศจีน เมื่อนำทั้งสองมารวมกันแล้ว จะได้โดเมน .org.cn ที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นว่าคุณคือองค์กรไม่แสวงกำไร ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศจีน หรือเพียงแค่ต้องการจะสื่อความออกมาเพื่อรองรับตลาดชาวจีนก็ตาม เมื่อนำทั้งสองโดเมนมารวมกัน เราจะได้โดเมนใหม่หนึ่งโดเมน เหมือนกับนำเอาสองสิ่งที่ดีมากๆ มารวมกันเป็นหนึ่งเดียว .org.cn จึงเป็นโดเมนที่มีความหมายอย่างมาก