องค์กรของคุณเป็นของ .org.nz

เคยได้ยินโดเมน .org มาก่อน? แน่นอน คุณต้องเคยได้ยินแน่ๆ นั่นคือโดเมนสำหรับองค์กร และเป็นตัวเลือกรองที่นิยม หากโดเมน .com ที่คุณต้องการนั้นมีคนคว้าไปแล้ว และตอนนี้คุณก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่า .nz นั้นหมายถึงประเทศนิวซีแลนด์ ดังนั้น คุณก็น่าจะพอทราบแล้วว่า .org.nz คือองค์กรที่ตัั้งอยู่หรือดำเนินการอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ พอจะเข้าใจแล้ว ใช่ไหม ใช่ เข้าใจแล้ว โดเมน .org.nz นั้นเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงกำไร องค์กรการกุศล หรือองค์กรอื่นๆ รวมถึงองค์กรที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ไม่เพียงแต่จะรู้สึกวางใจในที่อยู่โดเมน .org เท่านั้น แต่คุณยังสามารถเพิ่มความเป็นคนท้องถิ่นลงไปได้โดยใช้นามสกุล .nz ต่อท้ายเพิ่มเข้าไป โดยสรุปแล้วก็คือ .org.nz นั้นเป็นการจับคู่กันได้อย่างลงตัวนั่นเอง