คุณดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศเปรู? หรือคุณต้องการที่จะทำธุรกิจที่นั่น? ถ้าหากคุณต้องการ คุณจำเป็นต้องมีชื่อโดเมน .org.pe เพราะว่า .org.pe จัดทำขึ้นเพื่อองค์กรที่ให้บริการหรือมีฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศเปรู ซึ่งจะเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณ อีกทั้งยังแสดงให้ชาวพื้นเมืองเห็นว่าคุณก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อาศัยในประเทศดังกล่าว และบางครั้งความรู้สึกถึงการเป็นพวกเดียวกันอาจความแตกต่างกันไปขึ้นกับว่ามีการปิดการขายหรือไม่