ธุรกิจหรือกลุ่มการกุศลของคุณมีสำนักงานอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ หรือติดต่อกับผู้คนในประเทศนี้หรือไม่ ถ้ามี โดเมน .org.ph ก็น่าจะเป็นโดเมนที่ผู้คนต่างก็ให้ความสนใจ เปรียบเหมือนกับ .org ในสหรัฐอเมริกา โดเมน .org.ph ที่บ่งบอกว่าองค์กรของคุณดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ และแม้ว่าดั้งเดิมนั้น .org มีไว้สำหรับผู้คนที่ทำงานโดยไม่แสวงกำไรก็ตาม แต่ว่าปัจจุบันนี้ข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าวนี้ได้หมดไปแล้ว ดังนั้น อย่าลังเลที่จะใช้โดเมน .org.ph ใหมสำหรับทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบ