คุณอาจเคยเห็นโดเมนที่ลงท้ายด้วย .org ซึ่งเป็นโดเมนสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรและไม่ได้เป็นของรัฐบาล แต่คุณเคยได้เห็นโดเมน .org.pl ไหม? โดเมนสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรและไม่ได้เป็นของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในประเทศโปแลนด์ หากคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรดังกล่าว หรือคุณต้องการทำธุรกิจเพื่อสร้างฐานที่มั่นในประเทศโปแลนด์ โดเมน .org.pl ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณ ด้วยโดเมน เช่น .org.pl คุณจะแสดงให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศโปแลนด์เห็นว่าคุณให้ความใส่ใจต่อความสนใจของพวกเขา ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการที่จะสร้างสัมพันธ์หรือไม่ก็ตาม