paris

โดเมนที่จดจำได้ไม่พลาด

ตั้งแต่เรื่องแฟชั่นถึงเรื่องอาหาร หรือสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์เช่น Arc de Triomphe และหอไอเฟล.paris ทำให้ความหรูหราดูเป็นเรื่องเข้าถึงได้ง่าย ตอนนี้เมืองหลวงแห่งสไตล์นานาชาติก็ได้มีสถานที่ของตัวเองบนเว็บแล้ว ในที่สุด!

บอกว่าคุณเป็นคนพื้นที่ จดทะเบียน.paris

.paris มอบที่อยู่เว็บไซต์เดียวสำหรับสถาบันแฟชั่น โรงเรียนสอนทำอาหาร พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์และผู้ที่ใช้ชีวิตและทำงานในเมืองใหญ่แห่งนี้ บอกที่อยู่และการทำงานของคุณให้ทุกคนรู้ด้วยโดเมน .parisของคุณเอง
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของสินค้าและนโยบายด้านกฎหมาย
โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สามเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์