โดเมนสำหรับการค้นคว้าของคุณในประเทศเกาหลีใต้

มีองค์ประกอบสองประการที่จะทำให้โดเมนนั้นเป็นที่นิยม องค์ประกอบแรกก็คือ .re, ซึ่งย่อมาจาก "Research" อันที่สองคือ .kr ที่ย่อมาจาก South Korea (เกาหลีใต้) เมื่อนำทั้งสองโดเมนมาใช้ด้วยกัน คุณจะมีโดเมนที่บอกว่าคุณเป็นนักวิจัยที่อาศัยหรือทำธุรกิจอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ .re.kr มีทั้งแบบสำหรับบุคคลและธุรกิจ ดังนั้นทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ แต่ถ้าคุณหรือธุรกิจของคุณได้รับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยแผนภาพของเวนแล้วว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างงานวิจัยและประเทศเกาหลีใต้ โดเมน .re.kr นี้ก็เหมาะกับธุรกิจของคุณ