ออกจากห้องเรียนสู่โลกกว้าง

โรงเรียนไม่ได้มีแต่ครูกับนักเรียน แต่ยังเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตหนังสือเรียน ผู้พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยและอีกมากมาย ชื่อโดเมน .school มีไว้เพื่อเป็นบ้านของทุกสิ่งที่เกียวข้องกับการเรียนรู้

การศึกษาแบบใหม่

ขณะที่ .edu จะจำกัดเฉพาะสถาบัน .school จะให้คุณเข้าถึงนักศึกษาเป็นล้านๆ คนที่ลงทะเบียนเรียนอยู่และแชร์สินค้า แหล่งความรู้และคำแนะนำของคุณ
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของสินค้าและนโยบายด้านกฎหมาย
โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สามเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์