zh_mobile

.移动 คืออะไร

ภาษาจีนสำหรับ "มือถือ" .移动จะสื่อสารกับผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวจีนนับล้านที่ส่งข้อความ ซื้อของ และทำธุรกรรมทางธนาคารบนโทรศัพท์ของพวกเขา สร้าง.移动ที่อยู่เว็บ แล้วผู้ใช้โทรศัพท์มือถือชาวจีนจะรู้ได้ว่าเว็บไซต์ของคุณสร้างมาเพื่อพวกเขาเพียงชายตา

ชื่อโดเมนที่สมบูรณ์แบบของคุณกำลังรอคุณอยู่

การค้นหาที่อยู่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณจะง่ายยิ่งขึ้น ด้วยนามสกุลโดเมนใหม่นับร้อยที่กำลังจะให้บริการในเว็บ บอกผู้ใช้ภาษาจีนว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นมิตรกับมือถือด้วย .移动
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของสินค้าและนโยบายด้านกฎหมาย
โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สามเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์