SSL Sertifikaları Yardım

Exchange Server 2010 ortamınıza manuel olarak SSL sertifikası yükleme

Sertifika talebiniz onaylandıktan sonra ilgili sertifikayı SSL yöneticisinden indirebilir ve Microsoft Exchange Server 2010 ortamınıza yükleyebilirsiniz.

Sertifika dosyalarınızı sunucuya kopyalama

 1. Sunucuda sertifika ve anahtar dosyalarının bulunduğu dizini bulun ve ara sertifikanız (gd_iis_intermediates.p7b veya benzeri) ile birincil sertifikanızı (rastgele ada sahip .crt dosyası) bu klasöre yükleyin.

Microsoft Yönetim Konsolu'na (MMC) Sertifika Ek Bileşeni ekleme

 1. Start (Başlat) Menüsüne ve ardından Run (Çalıştır) seçeneğine tıklayın.
 2. Açılan ekranda mmc yazın ve OK (Tamam) seçeneğine tıklayın.
 3. File (Dosya) menüsüne ve ardından Add/Remove Snap-in (Ek Bileşen Ekle/Kaldır) seçeneğine tıklayın.
 4. Yeni pencerede Add (Ekle) düğmesine tıklayın.
 5. Yeni pencerede Certificates'ı (Sertifikalar) seçip Add (Ekle) seçeneğine tıklayın.
 6. Ek bileşen için Computer account’u (Bilgisayar hesabı) seçin ve Next (İleri) seçeneğine tıklayın.
 7. Local computer (Yerel bilgisayar) ve ardından Finish (Son) seçeneğine tıklayın.
 8. Add Standalone Snap-in (Bağımsız Ek Bileşen Ekle) penceresinde Close (Kapat) seçeneğine tıklayın.
 9. Add/Remove Snap-in (Ek Bileşen Ekle/Kaldır) penceresinde OK (Tamam) seçeneğine tıklayın.

Ara SSL Sertifikasını içe aktarma

 1. MMC Konsolunda simgesine tıklayarak Certificates (Local Computer) (Sertifikalar (Yerel Bilgisayar)) seçeneğini genişletin.
 2. Intermediate Certification Authorities (Ara Sertifika Yetkilileri) klasörüne sağ tıklayın, farenizi All Tasks (Tüm Görevler) üzerine getirin ve Import (İçeri Aktar) seçeneğine tıklayın.
 3. Yeni pencerede Next (İleri) seçeneğine tıklayın.
 4. Browse'a (Gözat) tıklayın, önceden yüklediğiniz ara sertifika dosyasını bulun ve Open (Aç) seçeneğine tıklayın.
 5. Next (İleri) seçeneğine tıklayın, sertifika bilgilerinin doğru olduğundan emin olun ve Finish (Son) seçeneğine tıklayın.
 6. The import was successful (İçeri aktarma başarılı oldu) bildirimini kapatın.

SSL sertifikanızı Exchange Yönetim Konsolu'ndan yükleme

 1. Start (Başlat) Menüsüne ve ardından Programs (Programlar) seçeneğine tıklayın.
 2. Microsoft Exchange 2010 klasörüne tıklayarak genişletin ve ardından Exchange Management Console (Exchange Yönetim Konsolu) seçeneğine tıklayın.
 3. Soldaki gezinti panelinde Microsoft Exchange On-Premises (Şirket içi Microsoft Exchange) seçeneğine tıklayın.
 4. Ana panelde Organization Summary (Kuruluş Özeti) bölümünü bulun ve Manage databases (Veritabanlarını yönet) seçeneğine tıklayın.
 5. Soldaki gezinti panelinde Microsoft Exchange On-Premises (Şirket içi Microsoft Exchange) seçeneğine tıklayarak genişletin ve ardından Server Configuration (Sunucu Yapılandırması) seçeneğine tıklayın.
 6. Ana panelde Exchange Certificates (Exchange Sertifikaları) bölümünü bulun ve sertifikanıza tıklayarak seçin.
 7. Sağdaki Actions (Eylemler) panelinde sertifikanızın olduğu bölümü bulun ve Complete Pending Request (Bekleyen İsteği Tamamla) seçeneğine tıklayın.
 8. Yeni pencerede Browse (Gözat) öğesine tıklayarak önceden yüklediğiniz birincil sertifika dosyasını bulun ve Open (Aç) seçeneğine tıklayın.
 9. Complete (Tamamla) seçeneğine tıklayın.
 10. Not: “The source data is corrupted or not properly Base64 encoded” (Kaynak veri bozuk veya Base64 ile düzgün kodlanmamış) hatasıyla karşılaşırsanız klavyenizin F5 tuşuna basarak konsolu yenileyin. Sertifikanız için ana panelin Self Signed (Otomatik İmzalananlar) sütununda False (Yanlış) seçeneğinin görüntülendiğini doğrulayın. True (Doğru) seçeneğini görüyorsanız yeni bir Sertifika İmzalama Talebi (CSR) oluşturup sertifikanız için yeniden anahtar oluşturmanız gerekir.

 11. Finish (Bitir) seçeneğine tıklayın.

SSL sertifikanızı etkinleştirme

 1. Ana panelde Exchange Certificates (Exchange Sertifikaları) bölümünü bulun ve sertifikanıza tıklayarak seçin.
 2. Sağdaki Actions (Eylemler) panelinde sertifikanızın olduğu bölümü bulun ve Assign Services to Certificate (Sertifikaya Hizmet Ata) seçeneğine tıklayın.
 3. Yeni pencerede sunucunuzu seçip Next (İleri) seçeneğine tıklayın.
 4. Sertifikanın etkinleştirilmesini istediğiniz hizmetleri seçin (örneğin: SMTP, IMAP, POP ve IIS).
 5. Next (İleri) ve ardından Assign (Ata) seçeneğine tıklayın.
 6. Finish (Bitir) seçeneğine tıklayın.

Sonraki adım

Daha fazla bilgi

Not: Size kolaylık olması açısından, belirli üçüncü taraf ürünlerinin kullanımına dair bilgileri sağlarız, ancak üçüncü taraf ürünlerini önermez ya da doğrudan desteklemeyiz ve söz konusu ürünlerin işlevi ya da güvenirliğinden sorumlu değiliz. Üçüncü taraf işaretler ve logolar, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.