GoDaddy Довідка

Підключення до баз даних MySQL із використанням PHP

Доступ до баз даних MySQL можна отримати безпосередньо через сценарії PHP. Таким чином ви зможете читати дані з бази та записувати дані в базу безпосередньо з веб-сайту.

  1. Підключіться до сервера MySQL, використовуючи оператор mysqli_connect. Наприклад:
    $con = mysqli_connect('HOSTNAME','USERNAME','PASSWORD');

    Довідку про оператор mysqli_connect див. у статті Знайдіть ім’я хосту бази даних.

  2. Виберіть базу даних, до якої потрібно отримати доступ, за допомогою оператора mysqli_select_db. Наприклад:
    mysqli_select_db(’DATABASENAME’, $con)

    'DATABASENAME' – це назва вашої бази даних, вона також відображається на сторінці відомостей про базу даних.

Після встановлення підключення та вибору бази даних можна створювати запити з використанням PHP.

Щоб допомогти у створенні власного рядка підключення, наводимо приклад нижче.

Приклад рядка підключення PHP MySQ

Цей рядок підключення розташовано в базі даних your_dbusername. Знайдіть певну таблицю (your_tablename), а потім знайдіть у списку усіх значень таблиці вказане поле (наприклад, стовпець), яке ви вказали (your_field).

?PHP
	//Приклад синтаксису підключення до бази даних для PHP та MySQL.
	
	//Підключення до бази даних
	
	$hostname="your_hostname";
	$username="your_dbusername";
	$password="your_dbpassword";
	$dbname="your_dbusername";
	$usertable="your_tablename";
	$yourfield = "your_field";
	
	mysqli_connect($hostname,$username, $password) or die ("html>script language='JavaScript'>alert('Unable to connect to database! Please try again later.'),history.go(-1)/script>/html>");
	mysqli_select_db($dbname);
	
	# Перевірте, чи існують записи
	
	$query = "SELECT * FROM $usertable";
	
	$result = mysqli_query($query);
	
	if($result){
		while($row = mysqli_fetch_array($result)){
			$name = $row["$yourfield"];
			echo "Name: ".$name."br/>";
		}
	}
?>

Докладні відомості див. на сторінці функцій MySQL на сайті php.net.