GoDaddy Довідка

Виправити помилку підключення до бази даних у WordPress

Примітка. У цій статті описано способи виправлення помилки встановлення підключення до бази даних. Якщо ви не знаєте, яка саме помилка спричиняє проблеми на вашому сайті, ознайомтеся зі статтею про найпоширеніші помилки WordPress із рекомендаціями щодо їх усунення.

Для належної роботи ваш сайт WordPress слід підключити до бази даних. Для встановлення з’єднання з базою даних WordPress використовує рядки підключення, що зберігаються у файлі wp-config.php. Якщо встановити з’єднання не вдається, на вашому сайті відображатиметься сповіщення Помилка встановлення підключення до бази даних. Найпоширеніший спосіб усунення цієї помилки — оновлення рядків підключення у файлі wp-config.php.

Примітка. Усунення помилок встановлення підключення до бази даних передбачає застосування розширених методів виправлення неполадок, зокрема підключення до вашого сервера, отримання облікових даних і префікса бази даних, а також редагування файлу wp-config.php. Якщо ви хочете, щоб цю проблему виправив фахівець GoDaddy, команда Преміумпідтримки WordPress готова допомогти вам.

Обов’язково. Щоб виконати всі кроки в цій статті, вам знадобляться правильні відомості про базу даних. Відомості про базу даних відрізняються від ваших облікових даних для входу у WordPress. Ось як їх можна знайти для різних тарифних планів хостингу:
Managed WordPress

Виконайте вказівки із цієї статті й скопіюйте відомості в зручний для вас текстовий редактор. Ім’я бази даних збігається з іменем користувача бази даних. Обов’язково скопіюйте номер порту.

Хостинг Linux із cPanel

Виконайте кроки із цієї статті, щоб отримати ім’я бази даних і ім’я користувача в cPanel. Оскільки пароль не відображається з міркувань безпеки, ви можете скинути пароль бази даних за допомогою цієї інструкції. Для імені хоста слід завжди використовувати localhost.

Хостинг Windows із Plesk

Виконайте кроки із цієї статті, щоб отримати ім’я бази даних, ім’я користувача й ім’я хоста в Plesk. Оскільки пароль не відображається з міркувань безпеки, ви можете скинути пароль бази даних за допомогою цієї інструкції.

 1. Увійдіть до phpMyAdmin.
 2. У лівому меню phpMyAdmin виберіть ім’я бази даних, яку використовує ваш сайт.
 3. Запишіть префікс бази даних. Префікс бази даних ставиться перед іменами таблиць (наприклад, якщо ви бачите в базі даних такі таблиці: wp_3f_options, wp_3f_ posts, wp_3f_postmeta тощо, то ваш префікс wp_3f_).
 4. Підключіться до свого облікового запису хостингу через диспетчер файлів.
 5. Знайдіть і відкрийте папку, у якій міститься ваш сайт WordPress.
 6. У файлі wp-config.php знайдіть розділ, що має вигляд, як показано нижче:
  /** Ім’я бази даних для WordPress */
  define('DB_NAME', 'yourdatabasename');
  /** Ім’я користувача бази даних MySQL */
  define('DB_USER', 'yourusername');
  /** Пароль бази даних MySQL */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpassword');
  /** Ім’я хоста MySQL */
  define('DB_HOST', 'yourhostname');
  
  $table_prefix = 'yourtableprefix';
 7. З’ясуйте, чи інформація в цьому файлі відповідає поточним відомостям про базу даних, які ви отримали раніше.
 8. Якщо будь-які з відомостей у файлі wp-config.php не збігаються з відомостями про базу даних, виправте інформацію у файлі. Обережно замінюйте рядки лише в межах апострофів, оскільки зміни інших параметрів можуть спричинити додаткові проблеми з вашим сайтом. У прикладі вище потрібно замінити:
  • yourdatabasename на правильне ім’я бази даних MySQL.
  • yourusername на правильне ім’я користувача MySQL.
  • yourpassword на правильний пароль MySQL.
  • yourhostname на правильне ім’я хоста MySQL.
  • Примітка. Якщо ваш сайт розміщено на платформі Managed WordPress, рядок з іменем хоста повинен мати таку структуру: define('DB_HOST', 'yourhostname:portnumber'); вам потрібно замінити yourhostname на правильне ім’я хоста MySQL і portnumber на правильний номер порту.

  • yourtableprefix на правильний префікс таблиці.
 9. Збережіть оновлений файл wp-config.php.
 10. Перевірте, чи ваш сайт знову в мережі. Для цього відкрийте його в режимі приватного перегляду в браузері Chrome, Firefox або Edge.

Додаткові відомості