Сертифікати SSL Довідка

Встановлення сертифіката SSL на Exchange Server 2010 вручну

Коли ваш запит на сертифікат буде затверджено, ви зможете завантажити сертифікат із Диспетчера SSL та встановити його на Microsoft Exchange Server 2010.

Копіювання файлів сертифікатів на сервер

 1. Знайдіть на своєму сервері каталог, у якому зберігаються файли сертифікатів і ключів, і завантажте проміжний сертифікат (gd_iis_intermediates.p7b або аналогічний файл) і основний сертифікат (файл .crt з випадковим іменем) до цієї папки.

Додавання оснащення сертифікатів до консолі керування MMC

 1. Відкрийте меню Start (Пуск), а потім виберіть пункт Run (Виконати).
 2. У командному рядку введіть mmc та натисніть OK.
 3. Натисніть File (Файл) і виберіть Add/Remove Snap-in (Додати/видалити оснащення).
 4. Натисніть кнопку Add (Додати) в новому вікні.
 5. У новому вікні виберіть Certificates (Сертифікати) та натисніть Add (Додати).
 6. Виберіть Computer account (Обліковий запис комп’ютера) для оснащення та натисніть Next (Далі).
 7. Натисніть Local computer (Локальний комп’ютер), а потім — Finish (Готово).
 8. Натисніть Close (Закрити) у вікні Add Standalone Snap-in (Додавання автономного оснащення).
 9. Натисніть OK у вікні Add/Remove Snap-in (Додавання або вилучення оснащення).

Імпорт проміжного сертифіката SSL

 1. У консолі MCC натисніть , щоб розгорнути розділ Certificates (Local Computer) (Сертифікати (локальний комп’ютер)).
 2. Клацніть правою кнопкою миші папку Intermediate Certification Authorities (Проміжні центри сертифікації), виберіть пункт All Tasks (Усі завдання), а потім натисніть Import (Імпортувати).
 3. Натисніть кнопку Next (Далі) в новому вікні.
 4. Натисніть Browse (Огляд), знайдіть переданий раніше файл проміжного сертифіката та натисніть Open (Відкрити).
 5. Натисніть Next (Далі), перевірте правильність відомостей про сертифікат і натисніть Finish (Готово).
 6. Закрийте сповіщення про успішний імпорт.

Встановлення сертифіката SSL за допомогою консолі керування Exchange

 1. Натисніть меню Start (Пуск), а потім виберіть пункт Programs (Програми).
 2. Натисніть і розгорніть папку Microsoft Exchange 2010, а потім натисніть Exchange Management Console (Консоль керування Exchange).
 3. Натисніть Microsoft Exchange On-Premises (Локальна версія Microsoft Exchange) на панелі навігації зліва.
 4. На основній панелі знайдіть розділ Organization Summary (Відомості про організацію) та натисніть Manage databases (Керування базами даних).
 5. Натисніть і розгорніть Microsoft Exchange On-Premises (Локальна версія Microsoft Exchange), а потім натисніть Server Configuration (Конфігурація сервера).
 6. На основній панелі знайдіть розділ Exchange Certificates (Сертифікати Exchange) і клацніть свій сертифікат, щоб вибрати його.
 7. На панелі Actions (Дії) справа знайдіть розділ свого сертифіката та натисніть Complete Pending Request (Завершити запит в очікуванні).
 8. У новому вікні натисніть Browse (Огляд), знайдіть переданий раніше файл основного сертифіката та натисніть Open (Відкрити).
 9. Натисніть Complete (Завершити).
 10. Примітка. Якщо ви бачите помилку “The source data is corrupted or not properly Base64 encoded” (Вихідні дані пошкоджено або не закодовано належним чином за допомогою Base64), натисніть клавішу F5 на клавіатурі та оновіть консоль. Переконайтеся, що для вашого сертифіката відображається значення False (Хибність) на основній панелі в стовпці Self Signed (Самопідписаний). Якщо відображається значення True (Істина), потрібно буде створити новий запит на підписування сертифіката (CSR) і новий ключ для сертифіката.

 11. Натисніть Finish (Виконано).

Активація сертифіката SSL

 1. На основній панелі знайдіть розділ Exchange Certificates (Сертифікати Exchange) і клацніть свій сертифікат, щоб вибрати його.
 2. На панелі Actions (Дії) справа знайдіть розділ свого сертифіката та натисніть Assign Services to Certificate (Призначити сертифікату служби).
 3. У новому вікні виберіть свій сервер і натисніть Next (Далі).
 4. Виберіть служби, для яких потрібно активувати сертифікат (наприклад, SMTP, IMAP, POP і IIS).
 5. Натисніть Next (Далі), а потім — Assign (Призначити).
 6. Натисніть Finish (Виконано).

Наступний крок

 • Скористайтеся нашим засобом Certificate Checker (Перевірка сертифікатів), щоб переконатися, що SSL установлено.

Додаткові відомості

Примітка. Прагнучи допомогти нашим клієнтам, ми надаємо інформацію щодо того, як використовувати певні продукти третіх сторін, але не рекламуємо та прямо не підтримуємо їх. Ми також не несемо відповідальності за функціональність і надійність таких продуктів. Знаки та логотипи третіх сторін є зареєстрованими торговими марками відповідних власників. Усі права захищено.