Сертифікати SSL Довідка

Встановлення сертифіката SSL на мій сервер AWS Server вручну


Не той тип сервера? Поверніться до списку інструкцій з інсталяції.

Коли ваш запит на сертифікат буде затверджено, ви зможете завантажити сертифікат із Диспетчера SSL та встановити його на сервер Amazon Web Services (AWS). У цьому посібнику описано балансувальник навантаження програм (Application Load Balancer, ALB) платформи гнучкого балансування навантаження (Elastic Load Balancer, ELB).

Примітка.
• Ви можете створити запит на підписування сертифіката (CSR) у своєму екземплярі Elastic Compute Cloud (EC2). Це можна зробити кількома способами. Докладні відомості наведено у вашій серверній документації.
• Якщо ви використовуєте Elastic Container Service (ECS), потрібно буде підключитися до екземпляра Windows або Linux і встановити сертифікат вручну.

 1. Увійдіть у свою консоль Amazon EC2 на сторінці https://console.aws.amazon.com/ec2.
 2. У меню навігації зліва розгорніть розділ NETWORK & SECURITY (МЕРЕЖА ТА БЕЗПЕКА) і виберіть Load Balancers (Балансувальники навантаження).
 3. На основній панелі виберіть балансувальник навантаження, до якого потрібно завантажити сертифікат.
 4. У розділі нижче виберіть вкладку Listeners (Прослуховувачі).
 5. Натисніть Change (Змінити) в стовпці SSL Certificate (Сертифікат SSL) для свого протоколу балансувальника навантаження HTTPS (безпечне HTTP-з’єднання).
 6. У новому вікні Select Certificate (Вибір сертифіката) установіть перемикач у положення Upload a new SSL certificate to AWS Identity and Access Management (IAM) (Передати новий сертифікат SSL до служби керування ідентичністю та доступом AWS (IAM)).
 7. У полі Certificate Name (Ім’я сертифіката) введіть ім’я сертифіката SSL, щоб потім легко знайти його.
 8. У полі Private Key (Закритий ключ) просто вставте текст зі свого файлу coolexample.com.key.
  • Текст має включати рядки "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" і "-----END RSA PRIVATE KEY-----".
 9. У поле Public Key Certificate (Сертифікат відкритого ключа) просто вставте текст зі свого файлу .crt з випадковим ім’ям.
  • Обов’язково включіть рядки "-----BEGIN CERTIFICATE-----" і "-----END CERTIFICATE-----".
 10. У полі Certificate Chain (Ланцюжок сертифікатів) просто вставте текст зі свого файлу gd_bundle.crt (або аналогічного).
  • Обов’язково включіть рядки "-----BEGIN CERTIFICATE-----" і "-----END CERTIFICATE-----".
  • У цьому текстовому полі у вас має бути три згорки сертифікатів.
 11. Натисніть кнопку Save (Зберегти) синього кольору, щоб завершити встановлення сертифіката SSL.

Примітка. Прагнучи допомогти нашим клієнтам, ми надаємо інформацію щодо того, як використовувати певні продукти третіх сторін, але не рекламуємо та прямо не підтримуємо їх. Ми також не несемо відповідальності за функціональність і надійність таких продуктів. Знаки та логотипи третіх сторін є зареєстрованими торговими марками відповідних власників. Усі права захищено.