Сертифікати SSL Довідка

Встановлення сертифіката SSL у Microsoft Azure Web App вручну

Коли ваш запит на сертифікат буде затверджено, ви зможете завантажити сертифікат із Диспетчера SSL та встановити його на сервер Microsoft IIS. Коли сертифікат буде встановлено на ваш сервер IIS, скористайтеся цими вказівками, щоб перетворити сертифікат на файл .pfx і передати його на портал Microsoft Azure.

Якщо ви використовуєте не веб-програму Azure Web App, а віртуальну машину Azure, слід буде підключитися до свого екземпляра та встановити сертифікат вручну.

 1. Відкрийте меню Start (Пуск), а потім виберіть пункт Run (Виконати).
 2. Введіть inetmgr у командному рядку та натисніть OK, щоб запустити Диспетчер інформаційних служб Інтернету (IIS).
 3. На панелі Connections (Підключення) зліва натисніть ім’я сервера.
 4. На головній панелі в розділі IIS двічі клацніть Server Certificates (Сертифікати серверів).
 5. Виберіть нещодавно встановлений сертифікат.
 6. Справа на панелі Actions (Дії) натисніть Export... (Експортувати...).
 7. У новому вікні натисніть ... у розділі Export to: (Куди експортувати:).
 8. Знайдіть на своєму сервері каталог, у якому зберігаються файли сертифіката та ключа, а потім введіть потрібне ім’я файлу. Натисніть Open (Відкрити).
 9. Введіть пароль у поля Password (Пароль) і Confirm password (Підтвердження пароля), щоб захистити файл. Цей пароль знову використовуватиметься під час завантаження файлу до Azure.
 10. Натисніть OK, щоб створити файл .pfx.
 11. Увійдіть на портал Azure на сторінці https://portal.azure.com.
 12. Натисніть App Services (Служби програм) на лівій бічній панелі та виберіть свою програму з показаного списку.
 13. На лівій бічній панелі в області своєї програми знайдіть групу SETTINGS (НАЛАШТУВАННЯ) та натисніть SSL certificates (Сертифікати SSL).
 14. У новій області SSL натисніть Upload Certificate (Передати сертифікат).
 15. Натисніть піктограму папки на правій бічній панелі Add certificate (Додавання сертифіката), щоб знайти та вибрати файл .pfx, і натисніть Відкрити.
 16. Введіть пароль для файлу .pfx у полі Certificate password (Пароль сертифіката) та натисніть Submit (Надіслати).
 17. Натисніть Add binding (Додати зв’язування) під новим сертифікатом в основній області SSL.
 18. Виберіть ім’я хосту та сертифікат на правій бічній панелі Add SSL Binding (Додавання зв’язування SSL).
 19. Виберіть значення SNI SSL для параметра SSL Type (Тип SSL) і натисніть Add Binding (Додати зв’язування), щоб завершити встановлення сертифіката SSL.

Наступні кроки

Додаткові відомості

Примітка. Прагнучи допомогти нашим клієнтам, ми надаємо інформацію щодо того, як використовувати певні продукти третіх сторін, але не рекламуємо та прямо не підтримуємо їх. Ми також не несемо відповідальності за функціональність і надійність таких продуктів. Знаки та логотипи третіх сторін є зареєстрованими торговими марками відповідних власників. Усі права захищено.