SSL-certificaten Help

Apache: Een CSR (certificaatondertekeningsaanvraag) genereren

Volg deze instructies voor het genereren van een CSR (Certificate Signing Request) voor je Apache webserver. Als je klaar bent met het genereren van je CSR, knip of kopieer en plak je deze in het CSR-veld op de aanvraagpagina voor het SSL-certificaat.

Voor het genereren van een certificate signing request voor Apache 2.x

 1. Meld je aan bij de terminal van je server (SSH).
 2. Voer de volgende opdracht in bij de vraag:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout jedomein.key -out jedomein.csr

  Opmerking: Vervang jouwdomeinnaam door de domeinnaam die je vastlegt. Als je domeinnaam bijvoorbeeld coolvoorbeeld.com is typ je coolvoorbeeld.key en coolvoorbeeld.csr in.

 3. Vul de gevraagde informatie in:
  • Gemeenschappelijke naam: De volledig gekwalificeerde domeinnaam, of url die u beveiligt.
   Als je een Wildcard-certificaat aanvraagt, voeg je een sterretje (*) toe aan de linkerkant van de gemeenschappelijke naam waar je de wildcard wilt hebben, bijvoorbeeld *.goedvoorbeeld.com.
  • Organisatie: De juridische naam van je bedrijf. Als je je als individu inschrijft, vul je de naam van de certificaataanvrager in.
  • Organisatie-eenheid: voer indien van toepassing de DBA-naam in (doing business as, handelen uit naam). Het is niet nodig om een organisatie-eenheid te specificeren wanneer je een CSR genereert.
  • Plaats: Naam van de stad of provincie waar je organisatie is geregistreerd. Niet afkorten.
  • Staat of provincie: Naam van de staat of provincie waar je organisatie zich bevindt. Niet afkorten.
  • Land: De landcode van twee letters van de International Organization for Standardization (ISO) van het land waarin je organisatie juridisch is geregistreerd.

   Opmerking: Als je geen wachtwoord voor deze SSL wilt invoeren, laat het Passphrase-veld dan leeg. Houd er rekening mee dat er extra risico's kunnen zijn.

 4. Open de CSR in een teksteditor en kopieer alle tekst.
 5. Plak de volledige CSR in het inschrijvingsformulier voor SSL in je account.