SSL-certificaten Help

IIS 10/Windows Server 2016: CSR's (certificaatondertekeningsaanvragen) genereren

Voordat je een certificaat kunt aanvragen via onze online toepassing, moet je IIS-beheer van Microsoft® gebruiken om een certificaatondertekeningsaanvraag (CSR) voor je website te genereren.

 1. Typ Beheer van Internet Information Service (IIS) in het Start-menu van Windows.
 2. Zodra je de IIS-manager geopend hebt, klik je links in het deelvenster Verbindingen op de servernaam waarvoor je een certificaatondertekeningsaanvraag wilt genereren.
 3. Dubbelklik in het middelste deelvenster op Servercertificaten.
 4. Klik rechts in het deelvenster Acties op Certificaataanvraag maken....
 5. Voer de volgende DN-naameigenschappen in en klik vervolgens op Volgende:

  Opmerking: De volgende tekens worden niet geaccepteerd wanneer er informatie wordt ingevoerd: < > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? &

  • Algemene naam — De FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) of URL waarvoor je het certificaat wilt gebruiken (het gebied op je site waarvoor je wilt dat klanten verbinding maken via SSL).
   • Een SSL-certificaat dat wordt uitgegeven voor www.coolexample.com is niet geldig voor secure.coolexample.com. Als je je SSL wilt gebruiken voor secure.coolexample.com, moet je ervoor zorgen dat de algemene naam die in het CSR wordt verzonden, secure.coolexample.com is.
   • Als je een jokertekencertificaat aanvraagt, voeg je links van de algemene naam een asterisk (*) toe (bijvoorbeeld *.coolexample.com of *.secure.coolexample.com).
  • Organisatie — De naam waaronder je bedrijf wettelijk is geregistreerd. De organisatie moet de wettelijke registrant zijn van de domeinnaam in de certificaataanvraag.

   Opmerking: Als je je inschrijft als individu, voer je de naam van de certificaataanvrager in het veld Organisatie in en de DBA-naam (Doing Business As) in het veld Organisatie-eenheid.

  • Organisatie-eenheid — Gebruik dit veld om onderscheid te maken tussen afdelingen binnen een organisatie (zoals Engineering of Human Resources). Het is niet nodig om een organisatie-eenheid te specificeren wanneer je een CSR genereert.
  • Plaats — De volledige naam van de plaats waarin je organisatie zich bevindt/is geregistreerd. Je mag deze niet afkorten.
  • Staat/provincie — De volledige naam van de staat of provincie waarin je organisatie zich bevindt. Je mag deze niet afkorten.
  • Land: De landcode van twee letters van de International Organization for Standardization (ISO) van het land waar je organisatie wettelijk is geregistreerd.
 6. Selecteer voor Cryptografische serviceprovider de waarde Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider.
 7. Selecteer voor Bitlengte de waarde 2048 of hoger en klik vervolgens op Volgende.
 8. Klik op , voer de locatie en bestandsnaam in voor je CSR en klik vervolgens op Voltooien.

Volgende stappen

Opmerking: om je te helpen, bieden wij informatie over het gebruik van bepaalde producten van andere leveranciers, maar we onderschrijven de producten van andere partijen niet, bieden geen directe support en zijn niet verantwoordelijk voor de functies of betrouwbaarheid van deze producten.