Websites + Marketing Help

Mijn sectie Contact aanpassen

De sectie Contact is een krachtige tool om verbinding te leggen met je klanten. Gebruik de sectie om je adres en locatie, openingstijden, e-mail, telefoonnummer en WhatsApp-gegevens te tonen. Wanneer mensen contact met je op nemen, kunnen ze ervoor kiezen om toegevoegd te worden aan je marketing mailinglijst.

Klanten kunnen zelfs een formulier met bijlage indienen. Wanneer een klant een formulier heeft ingevuld, scannen we dit op virussen en malware, waarna het terechtkomt op een door jou toegewezen e-mail.

 1. Ga naar je GoDaddy-productpagina.
 2. Scrol naar Websites + Marketing en selecteer Beheren naast de website die je wilt wijzigen.
 3. Selecteer Website bewerken of Site bewerken om je site-editor te openen.
 4. Selecteer de sectie Contact.
  • Als je geen sectie Contact hebt of als je er nog een wilt toevoegen, ga je naar de plek op de pagina waar je een sectie wilt toevoegen.

  Opmerking: Knop voor chatten via WhatsApp, Contactformulier en Openingstijden zijn onderdelen van de site-editor pagina voor Contact. Selecteer de link naar Contact om terug te keren naar de hoofdsectie of klik op Gereed als je een wijziging wilt aanbrengen.

 5. Kies de lay-out die en het ontwerp dat je wilt gebruiken in de sectie Contact.
 6. Selecteer de Knop voor chatten via WhatsApp als je met je klanten wilt kunnen praten via die app.
  • Schakel de Knop voor chatten via WhatsApp weergeven in.
  • Voer je WhatsApp-nummer in.
 7. Selecteer Contactformulier zodat bezoekers met je in contact kunnen komen.
  • Voer het e-mailadres waarin je de berichten van Bericht verzenden aan wilt ontvangen.
  • Schakel de knop Aanmelding voor e-mails weergeven in om toestemming te vragen voor het versturen van marketingmails.
  • In de sectie Formuliervelden bewerken kun je de volgorde van de formuliervelden wijzigen door ze naar de gewenste locatie te slepen.
  • Selecteer Toevoegen om extra velden toe te voegen. Voer een Veldnaam en een Type invoer in. Selecteer daarna Gereed.
  • Selecteer een veld om de naar ervan te wijzigen, het veld verplicht te maken of om het te verwijderen. (Het e-mailveld en knop voor Versturen kunnen niet verwijderd worden.)
  • Sta het toe dat er bestanden worden verstuurd door de Bijlagen in te schakelen. Elk bestand mag maximaal 10 MB zijn en de totale grootte van alle bijlagen mag niet groter zijn dan 15 MB.

  Opmerking: Klanten kunnen de volgende bestandstypen verzenden:

  Media: .jpg, .jpeg, .jpe, .png, .gif, .mp4, .m4a, .vid, .qt, .mov, .mpeg, .mpga, .mp2, .mp2a, .mp3, .m2a, .m3a, .msvideo, .ogg, .3gpp, .webm, .webp, .flac, .wav, .tiff, .mkv, .mk3d en .mks.
  Documenten: .doc, .docx, .dot, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odp, .odt, .potx, .ppsx, .pdf, .txt, .text, .conf, .def, .list, .log, .in, .ini.
  Overige: .zip, .otf, .woff, .woff2.

 8. Selecteer Openingstijden om je openingstijden toe te voegen of bij te werken.
  • Schakel de knop Openings- en sluitingstijden weergeven in.
  • Selecteer een dag van de week en stel de uren in, inclusief wanneer je niet open bent.
 9. Pas zo nodig je titel, koptekst, beschrijving en contactgegevens aan. Alle velden die leeg blijven, worden niet vertoond.
 10. Om je kaart toe te voegen of bij te werken, moet je een e-mailadres ingevoerd hebben en de knop Kaart weergeven inschakelen. Als de speld op de kaart niet helemaal klopt, klik dan op de link Locatie aanpassen om de speld te verplaatsen.
 11. Gebruik Voorbeeld om de resultaten te zien op desktop en mobiel. Als je er klaar voor bent om je wijzigingen openbaar te maken, dan publiceer je je website.

Meer informatie