GoDaddy Help

WordPress-plug-in fouten corrigeren

Volg deze stappen om plug-in fouten in WordPress op te lossen.

Bereid uw WordPress site voor op het oplossen van problemen:

  1. Je moet altijd een back-up van je site maken voordat je problemen oplost of wijzigingen aanbrengt.
  2. Schakel alle WordPress plug-ins uit; vooral alle caching plug-ins.
  3. Schakel WP_CACHE uit als je site dit gebruikt.

Een WordPress gerelateerde PHP fout begrijpen

Als je vorige probleemoplossing een PHP-fout aan het licht bracht, gebruik dan de volgende tabel om de fout te helpen begrijpen.


Type foutDefinitie en volgende stappen
E_FOUTDit is een fatale fout die ertoe leidt dat het script wordt beëindigd. Deze worden meestal veroorzaakt door het aanroepen van een niet-bestaand object zoals een klasse of functie. Dit komt vaak voor bij versie incompatibiliteit. Je moet je WordPress versie, thema's en plug-ins updaten.
E_WAARSCHUWINGDit is een run-time waarschuwing die geen beëindiging van het script veroorzaakt. Dit zijn mogelijke problemen die zich voordoen maar de verwerking van PHP niet tegenhouden. Deze kunnen vaak depreciatie waarschuwingen bevatten, wat erop wijst dat je code misschien een verouderde versie van PHP gebruikt en bijgewerkt moet worden. Een waarschuwing in je PHP logs hoeft niet per se te maken te hebben met het probleem dat je ondervindt.
E_PARSEDit is een compileertijd parsefout. Dit wijst meestal op een PHP syntaxisfout, zoals een ontbrekende puntkomma ;, haakje (), openings- of sluitingshaakje{}, of een willekeurig aantal andere syntaxisfouten. Je moet het bestand en de regel die in de foutmelding genoemd worden bekijken en zoeken naar mogelijke syntaxisfouten.
E-KENNISGEVINGDit is een run-time melding veroorzaakt door een fout in de code. Dit zijn typisch PHP fouten die geen script beëindiging veroorzaken. Deze fouten wijzen erop dat er een probleem kan zijn met de code, maar het kan ook gaan om normale functionaliteit van het script. Een veel voorkomende oorzaak kan het gebruik zijn van een PHP variabele die ongedefinieerd is. Een melding in je PHP logs hoeft niet per se te maken te hebben met het probleem dat je ondervindt.

je WordPress componenten bijwerken

Wanneer je WordPress versie, thema's, of plug-ins update, kan dit conflicten veroorzaken met de anderen. Het bijwerken van al je WordPress componenten kan je site weer normaal maken.

Werk het volgende bij naar de nieuwste versies:

Verwante stappen

  • Als het probleem aanhoudt na de bovenstaande probleemoplossing, dan moet je misschien je plug-in verwijderen en opnieuw installeren.

Meer informatie