GoDaddy Help

Het e-mailadres van een gebruiker in de WordPress-database wijzigen

Je kunt je WordPress-e-mailadres bijwerken in de database. Dit kan helpen als je de e-mail voor het opnieuw instellen van het wachtwoord niet kunt ontvangen.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat je altijd een back-up van je site maakt voordat je problemen oplost of wijzigingen aanbrengt.
  1. Meld je aan bij phpMyAdmin.
  2. Selecteer in phpMyAdmin in het linkermenu de naam van de database die je site gebruikt.
  3. Selecteer de wp_users-tabel (selecteer de tekst, niet het selectievakje).

    Opmerking: wp_ is het standaard voorvoegsel van de databasetabel. Als je tabel-voorvoegsel niet wp_ is, zoek je naar _users. Er hoort maar één tabel _users te zijn.

  4. Naast de gebruiker die je wilt bijwerken, selecteer je Bewerken.
  5. In de kolom Waarde verwijder je de content van het vak user_email en vervang je die door het nieuwe e-mailadres.
  6. Selecteer Ga om de wijzigingen toe te passen.

Laad de aanmeldingspagina van WordPress opnieuw in een browser en vraag de link om het wachtwoord opnieuw in te stellen op om die op het nieuwe e-mailadres te ontvangen.

Meer informatie