Microsoft 365 van GoDaddy Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Wat is een gedeelde mailbox?

Een gedeelde mailbox is een inbox waarmee meerdere mensen e -mail kunnen verzenden en ontvangen vanaf hetzelfde adres. Dit is geweldig voor een bedrijf dat bijvoorbeeld de hoeveelheid reacties op vragen van klanten wil delen. Elk lid van het gedeelde postvak kan reageren op een e -mail die naar het gedeelde adres is verzonden. En elk antwoord wordt weergegeven alsof het is verzonden vanaf het gedeelde postbusadres, in plaats van de individuele persoon.

Say Molly zet questions@coolexample.com, en voegt haar partners, Jane en Paul, als leden. Telkens wanneer een van de drie antwoorden op een e -mailbericht dat is verzonden op vraag@ , komt het antwoord van vragen@coolexample.com in plaats van van het individuele e -mailadres van Molly, Jane of Paul.

Omdat een gedeelde mailbox een volledige inbox is, hebben de leden een gemeenschappelijke agenda en contactenlijst. Een gedeelde mailbox biedt een bepaalde hoeveelheid e -mailopslag, zonder dat je meer hoeft te betalen.

Een gedeeld postvak heeft technisch gezien geen eigenaar en heeft geen eigen wachtwoord. Leden kunnen zich dus niet rechtstreeks aanmelden bij het gedeelde postvak. De beheerder moet je toevoegen als lid van het gedeelde postvak, waarna je dit online of via een e -mailclient kunt openen .

Verwante stap

Meer informatie