GoDaddy Help

WP Premium support-abonnementsgegevens bekijken

In dit artikel leer je hoe je de gegevens van je WordPress Premium Support-abonnement kunt bekijken.

  1. Ga naar je GoDaddy-productpagina.
  2. Ga naar Premium Support en selecteer Beheren voor het abonnement dat je wilt gebruiken.
  3. Ga naar de sectie Abonnementsgegevens aan de rechterkant van het dashboard.
  4. Selecteer Details.

In deze sectie vind je:

  • Het abonnementsniveau van je WordPress Premium Support-abonnement
  • Je beschikbare servicetegoeden voor deze maand.
  • De verlengingsdatum van het abonnement, wanneer je tegoeden worden gereset.

Meer informatie: