Leah-Sweet-04-07-190284-web

Leah Sweet,
Starszy wiceprezes, PayPal

Wstecz

Leah Sweet jest starszym wiceprezesem w PayPal ds. projektów globalnych, dostaw oraz operacji. Piastuje również stanowisko dyrektora ds. personelu przy dyrektorze generalnym firmy PayPal. Wspiera wykonywanie strategii związanej z produktem poprzez promowanie współpracy w firmie z osobami odpowiedzialnymi w PayPal za dostawę i planowanie produktów firmy, doświadczenia użytkownika i projekty, gotowość produktów do użytku na rynku globalnym i strategię ds. zawartości, zarządzanie ryzykiem dotyczącym produktów oraz operacje biznesowe.

Od chwili rozpoczęcia pracy w firmie PayPal w 2012 r. odgrywała kluczową rolę w transformacji zespołu i procesów dostarczania produktów na bardziej zorientowane na klienta, co przekształciło się w stałe dwucyfrowe dochody i wzrost zysku na akcję (EPS). Jako członek zespołu kierowniczego wyższego szczebla w PayPal skupiła się na umożliwieniu dostarczania produktu zwiększającego wskaźniki operacyjne i finansowe.

Przed rozpoczęciem pracy w PayPal, Sweet pracowała w firmie CA Technologies, gdzie przewodziła organizacji Customer Success współpracującej ze 100 najważniejszymi klientami. Piastowała również stanowisko zastępcy dyrektora działu informatyki stanu Arizona oraz przez 11 lat pracowała w firmie American Express na różnorodnych stanowiskach ds. produktu, technologii, platformy oraz bezpieczeństwa.

Leah Sweet jest członkiem zarządu Arizona Technology Council. Otrzymała tytuł inżyniera przemysłowego na Iowa State University. Mieszka w stanie Arizona wraz z mężem i rodziną. Nieprzerwanie zajmuje się zgłębianiem wiedzy z zakresu nauki, historii, kultury i sztuki oraz uprawianiem sportów.