Monica-Bailey-NEW

Monica Bailey
Dyrektor działu kadr

Wstecz

Jako szef działu ludzi i kultury w GoDaddy, Monica jest odpowiedzialna za zarządzanie talentami i wynikami, łączne nagrody, naukę i rozwój, zatrudnianie, integrację i partnerstwo z naszymi pracownikami i liderami na całym świecie. Od momentu dołączenia do GoDaddy w 2013 roku Monica wdrożyła kilka inicjatyw, w tym zaktualizowaną procedurę oceny wyników we współpracy ze Stanford, aby zmniejszyć nieświadome uprzedzenia, jednocześnie wzmacniając doskonałe wyniki i wyróżniającą się kulturę. Ponadto odegrała zasadniczą rolę w wyrównywaniu szans i tworzeniu struktury kariery, parytetu płac i mechanizmu informacji zwrotnej dla pracowników, aby poprawić zarówno kulturę, jak i działalność firmy GoDaddy.

Przed dołączeniem do GoDaddy Monica przez 17 lat pracowała w firmie Microsoft, gdzie pełniła funkcję zaufanego partnera biznesowego, pomagała w tworzeniu praktyki fuzji i przejęć HR oraz prowadziła czołowy wewnętrzny program oceny i rozwoju, którego celem było zwiększenie liczby utalentowanych pracowników na potrzeby przyszłych wyzwań, w tym następców Prezesa i Dyrektora generalnego firmy. Prowadziła również własną firmę szkoleniową i doradztwa personalnego.

Monica ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Waszyngtońskim na kierunku psychologia i komunikacja, koncentrując się na badaniach dotyczących kobiet.