Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Czego nie można sprzedawać w witrynie

Poniżej znajdziesz ograniczenia dotyczące produktów, które można sprzedawać za pomocą usługi Sklep internetowy:

  • Odpowiedzialność za dopilnowanie, by każdy produkt udostępniony do sprzedaży w sklepie internetowym był zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, spoczywa na Użytkowniku. Jakikolwiek przedmiot, którego sprzedaż wedle uznania GoDaddy jest niezgodna z prawem lub który należy do co najmniej jednej z wymienionych niżej kategorii, zostanie natychmiast usunięty.
  • Naruszenie niniejszych Zasad może skutkować również podjęciem wielu innych działań, w tym m.in. ograniczeniem uprawnień do konta, zawieszeniem konta, anulowaniem konta i/lub naliczeniem kar pieniężnych za anulowane oferty produktowe. Jeżeli korzystasz w witrynie z usług Stripe na potrzeby pobierania płatności za produkty i usługi, zobacz listę firm objętych zakazem współpracy z serwisem Stripe.

Więcej informacji