GoDaddy Pomoc

Czym się różni protokół POP od IMAP?

Ostrzeżenie: Microsoft 365 nie obsługuje już ustawień POP i IMAP w programach Outlook, Apple Mail, Gmail i większości klientów poczty e-mail. Aby uzyskać dostęp do poczty e-mail, użyj aplikacji Outlook online lub zaktualizuj ustawienia poczty na Exchange w kliencie poczty e-mail. Próba skonfigurowania poczty e-mail w kliencie, który nie obsługuje ustawień POP lub IMAP, spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Skrót POP oznacza Post Office Protocol. Ten protokół został zaprojektowany jako prosty sposób uzyskiwania dostępu do zdalnego serwera poczty. Najnowszą wersję protokołu, POP3, obsługują praktycznie wszystkie klienty i serwery e-mail. Protokół POP pobiera wiadomości e-mail z serwera poczty, a następnie oznacza je do usunięcia na serwerze. Oznacza to, że wiadomości można przeczytać tylko w danym kliencie e-mail i na danym komputerze. Dostępu do wcześniej pobranych wiadomości nie będzie można uzyskać przy użyciu innego urządzenia, innego klienta e-mail lub poczty internetowej.

Ponieważ protokół POP nie synchronizuje folderów, wysłane wiadomości e-mail są dostępne tylko w kliencie poczty, w którym zostały wysłane. Wiadomości e-mail nie będą wyświetlane na serwerze ani w innych klientach poczty połączonych ze skrzynką.

Skrót IMAP oznacza Internet Message Access Protocol. Ten protokół został stworzony, aby wyeliminować ograniczenia protokołu POP. Protokół IMAP umożliwia uzyskanie dostępu do wiadomości e-mail za pomocą dowolnego klienta na dowolnym urządzeniu i zalogowanie się do poczty internetowej w każdym czasie do momentu usunięcia tych wiadomości. Zawsze widoczne są te same wiadomości e-mail, nie ma znaczenia, jaką metodę dostępu do serwera dostawcy wybierzesz. Ponieważ poczta jest przechowywana na serwerze dostawcy, a nie lokalnie, podczas korzystania z protokołu można osiągnąć limity przechowywania wiadomości e-mail.

Więcej informacji