Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Znajdowanie ustawień serwera Microsoft 365

Ostrzeżenie: Microsoft 365 nie obsługuje już ustawień POP i IMAP w programach Outlook, Apple Mail, Gmail i większości klientów poczty e-mail. Nie zalecamy wykonywania czynności opisanych w tym artykule. Aby uzyskać dostęp do poczty e-mail, użyj programu Outlook online lub zaktualizuj swoje konto do ustawień Exchange w kliencie poczty e-mail. Próba skonfigurowania poczty e-mail w kliencie, który nie obsługuje ustawień POP lub IMAP, spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
  1. Zaloguj się do programu Outlook w Internecie. Użyj adresu i hasła Microsoft 365 (nazwa użytkownika i hasło GoDaddy nie będą tutaj działać).
  2. W prawym górnym rogu wybierz menu ikona ustawień w kształcie koła zębatego Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Poczta, a następnie Synchronizacja poczty. Zobaczysz ustawienia POP, IMAP i SMTP dla Microsoft 365.
    wybierz opcję Ustawienia, a następnie przepływ poczty e-mail

Aby skonfigurować pocztę za pomocą klienta poczty e-mail lub urządzenia, użyj numeru portu (ustawienie IMAP lub POP) dla poczty przychodzącej i ustawienia SMTP dla poczty wychodzącej.

Jeśli masz problemy z korzystaniem z ustawień SMTP, uwierzytelnianie SMTP na Twoim koncie może być wyłączone. Najpierw należy włączyć uwierzytelnianie SMTP.

Powiązane czynności

Więcej informacji