Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Logowanie się na konto Microsoft 365


Krok 2 z serii Konfiguracja mojego konta Microsoft 365.

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do konta Microsoft 365. Dodaj zakładkę do strony logowania, aby mieć do niej łatwy dostęp z poziomu przeglądarki.

Uwaga: jeśli próbujesz zalogować się na swoje konto bezpośrednio przez firmę Microsoft (na przykład przy użyciu programu Outlook w Internecie), przed przekierowaniem do wykonania poniższych czynności zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie adresu e-mail.
  1. Przejdź do strony logowania w usłudze Microsoft 365.
    Strona logowania Microsoft 365 z przykładowym adresem e-mail.
  2. Wprowadź swój adres i hasło Microsoft 365 (nazwa użytkownika i hasło GoDaddy nie będą tutaj działać).
    • Jeśli Twoja przeglądarka internetowa automatycznie wypełni nazwę użytkownika i hasło, upewnij się, że użyła adresu e-mail i hasła Microsoft 365, a nie danych logowania konta GoDaddy.
  3. (Optional) To stay signed in to your account when you close and reopen your browser, next to Keep me signed in on this device, select the checkbox.
  4. Wybierz opcję Zaloguj.

Zostanie otwarta strona główna Office. Wybierz po lewej stronie aplikację Microsoft, którą chcesz otworzyć (na przykład, aby przejść do skrzynki e-mail, wybierz Outlook).

Lista aplikacji pakietu Office z wyróżnionym programem Outlook.

Więcej informacji