Domeny Pomoc

Edytowanie rekordu A

Rekordy A lub rekordy adresowe są najbardziej podstawowym typem rekordów DNS i są używane do wskazywania adresu IP domeny. Szczegóły istniejących rekordów A w pliku strefy DNS GoDaddy możesz edytować w dowolnym momencie. Jeśli chcesz zmienić rekord www, zamiast niego należy edytować rekord CNAME.

Zmiany istniejącego rekordu A mogą spowodować, że witryna lub usługa poczty e-mail przestaną działać prawidłowo.

 1. Zaloguj się do Portfolio domen GoDaddy. (Potrzebujesz pomocy przy logowaniu? Znajdź swoją nazwę użytkownika lub hasło).
 2. Wybierz pojedynczą domenę, aby uzyskać dostęp do strony Ustawienia domeny .
  wybierz jedną domenę
 3. Wybierz DNS , aby wyświetlić rekordy DNS.
  wybierz kartę dns
 4. Zaznacz pola wyboru obok rekordów DNS, które chcesz edytować, a następnie wybierz Edytuj .
  • Wybierzzrzut ekranu ikony edycji rekordu dns Edytuj obok pojedynczego rekordu, aby edytować pojedynczy rekord.
 5. Wpisz szczegóły dotyczące rekordu A.
  • Name: The hostname or prefix of the record, without the domain name. Enter @ to put the A record on your root domain, or enter a prefix, such as blog or shop, to create a subdomain that points to an IP address. The Name must follow these guidelines:
   • kropki (.) są dozwolone, ale nie jako pierwszy lub ostatni znak,
   • nie może używać następujących po sobie kropek (…),
   • Cannot begin or end with a hyphen (-)
   • 63 characters in a row not separated by a period (.)

    Example: 63characters.63characters.coolexample.com

   • 255 characters maximum
  • Wartość: adres IP, do którego odwołuje się rekord. Jest to zazwyczaj adres IP dla konta hostingu.
   • Wybierz Dodaj kolejną wartość, aby dodać więcej adresów IP do rekordu.
  • TTL (Time to Live): ilość czasu, przez którą serwer powinien buforować informacje przed odświeżeniem. Ustawienie domyślne to 1 godzina.
 6. Wybierz Zapisz , aby potwierdzić zmiany. Jeśli dodano wiele rekordów w tym samym czasie, wybierz opcję Zapisz wszystkie rekordy .
  • Jeśli Twoja domena ma Ochronę domeny, musisz zweryfikować swoją tożsamość. Jeśli masz włączoną weryfikację dwuetapową (2SV) od co najmniej 24 godzin, wprowadź kod wysłany przez nas SMS-em lub z aplikacji uwierzytelniającej. W przeciwnym razie wprowadź jednorazowe hasło, które wysłaliśmy na adres e-mail rejestrującego.

Większość zmian w DNS wchodzi w życie w ciągu godziny, ale globalna aktualizacja może zająć do 48 godzin.

Powiązane czynności

Więcej informacji