Zarządzanie kontem: Pomoc

Włącz weryfikację dwuetapową

Aby zwiększyć bezpieczeństwo konta, skonfiguruj weryfikację dwuetapową.

Uwaga: zachęcamy do skonfigurowania zapasowej metody weryfikacji dwuetapowej. Jeśli nie będziesz mieć dostępu do jednej z ustawionych metod weryfikacji dwuetapowej (np. gdy zmienisz numer telefonu), nadal będziesz mieć możliwość skorzystania z zapasowej, aby uzyskać dostęp do konta.

 1. Przejdź do strony Logowanie i kod PIN firmy GoDaddy. Może pojawić się monit o zalogowanie.
 2. W sekcji Weryfikacja dwuetapowa wybierz opcję Dodaj weryfikację.
  Dodawanie weryfikacji.
 3. Wybierz metodę weryfikacji dwuetapowej, której chcesz używać:
  • Aplikacja uwierzytelniająca (zalecana): aplikacja uwierzytelniająca, taka jak Google Authenticator lub Authy, utworzy kod. Wybierz tę metodę dla większości kont GoDaddy.
  • Wiadomości SMS: kod będzie wysyłany w wiadomości SMS. Ta metoda jest bardzo wygodna, ale zalecamy użycie jej jako zapasowej, ponieważ nie jest równie bezpieczna.
  • Klucz zabezpieczeń: do uwierzytelniania używany będzie sprzętowy klucz zabezpieczeń obsługujący technologię USB lub Bluetooth. Ta metoda jest zalecana, jeśli inwestujesz w domeny lub potrzebujesz najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
 4. Wybierz Dalej.
 5. Zakończ proces konfiguracji zgodnie z wybraną metodą:
  • Jeśli wybierzesz opcję Aplikacja uwierzytelniająca, zainstaluj aplikację w telefonie zgodnie z instrukcjami i zeskanuj kod kreskowy. Wprowadź kod uwierzytelniający i nazwę aplikacji, a następnie wybierz Dalej.
  • Jeśli wybierzesz opcję Wiadomości SMS, wprowadź swój numer telefonu komórkowego i wybierz Dalej. Wprowadź 6-cyfrowy kod, który Ci wyślemy (będzie ważny przez następne 20 minut), a następnie wybierz Dalej.
  • Jeśli wybierzesz opcję Klucz zabezpieczeń (taki jak YubiKey lub Google Titan), skonfiguruj sprzętowy klucz zabezpieczeń .

Gdy zweryfikujemy wybraną przez Ciebie metodę weryfikacji dwuetapowej, wyświetlony zostanie komunikat o powodzeniu działania potwierdzający wprowadzone zmiany.

Uwaga! Zmiany wprowadzone na stronie Mój profil w GoDaddy nie powodują zmian w weryfikacji dwuetapowej. Jeśli skonfigurujesz wiadomość SMS jako metodę weryfikacji dwuetapowej, ale zmienisz numer telefonu, pamiętaj o aktualizacji numeru dla weryfikacji dwuetapowej.

Dodaj zapasową metodę

 1. Wybierz pozycję Dodaj zapasową metodę i wykonaj kroki 3 i 4, aby skonfigurować zapasową metodę weryfikacji dwuetapowej.
  • Aby uzyskać najlepsze wyniki, skonfiguruj zapasową metodę weryfikacji dwuetapowej na innym urządzeniu. Na przykład, jeśli podstawową metodą weryfikacji dwuetapowej jest aplikacja uwierzytelniająca na Twoim laptopie, skonfiguruj wiadomości SMS na telefonie jako zapasową metodę.

Więcej informacji