Zarządzanie kontem: Pomoc

Zmień mój numer telefonu używany do weryfikacji dwuetapowej

Aby zmienić numer telefonu używany do weryfikacji dwuetapowej, należy usunąć istniejący numer telefonu, a następnie dodać nowy numer do swego konta. Nawet jeśli numer telefonu został zmieniony na stronie Mój profil GoDaddy, nadal musisz zaktualizować numer dla weryfikacji dwuetapowej.

Wymagania: Jeśli nie masz dostępu do urządzenia, które było używane podczas konfiguracji weryfikacji dwuetapowej, zobacz Anuluj weryfikację dwuetapową.

Krok 1: Usuń istniejący numer telefonu

  1. Przejdź do strony Logowanie i kod PIN firmy GoDaddy.
  2. Może pojawić się monit o zalogowanie. Jeśli aktywowałeś weryfikację dwuetapową, wprowadź kod z telefonu lub aplikacji uwierzytelniającej albo włóż klucz bezpieczeństwa.
  3. W sekcji Weryfikacja dwuetapowa wybierz opcję Edytuj.
  4. Wybierz SMS, a następnie wybierz Usuń.
  5. Wybierz Usuń. Wyświetlony zostanie komunikat o powodzeniu działania, a weryfikacja dwuetapowa zostanie od razu wyłączona.

Krok 2: Dodaj nowy numer telefonu

  1. Przejdź do strony Logowanie i kod PIN firmy GoDaddy. Może pojawić się monit o zalogowanie.
  2. W sekcji Weryfikacja dwuetapowa wybierz opcję Dodaj weryfikację.
  3. Wybierz Wiadomości SMS, a następnie wybierz Dalej.
  4. Wprowadź swój nowy numer telefonu i wybierz Dalej.
  5. Wprowadź 6-cyfrowy kod, który Ci wyślemy (będzie ważny przez następne 20 minut), a następnie wybierz Dalej. Po zweryfikowaniu aktualizacji pojawi się komunikat o powodzeniu działania.

Więcej informacji