Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Edytowanie rezerwacji

Aby edytować lub wyświetlić istniejące rezerwacje, wykonaj następujące czynności:

Wymagania: WooCommerce Bookings to rozszerzenie premium WooCommerce, które jest dołączone do planu hostingu WordPress Handel elektroniczny lub dostępne jako oddzielny zakup.
  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. Przejdź do sekcji Bookings (Rezerwacje), aby zarządzać rezerwacjami.
  3. Wybierz identyfikator rezerwacji na panelu.
  4. Edytuj szczegóły zgodnie z potrzebami, w tym Booking status (Stan rezerwacji).
  5. Kliknij przycisk Save Booking (Zapisz rezerwację), aby zapisać zmiany.
  6. Aby zobaczyć wszystkie rezerwacje w widoku kalendarza, wybierz kolejno Bookings > Calendar (Rezerwacje > Kalendarz).

Więcej informacji