GoDaddy Pomoc

Instalacja wtyczki w systemie WordPress

Możesz użyć wtyczek, aby dodawać różne funkcje do swojej witryny WordPress. W repozytorium WordPress dostępne są tysiące wtyczek, które można zainstalować bezpośrednio w panelu witryny. Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować wtyczkę w WordPress.


Uwaga: Jeśli chcesz użyć wtyczki, która nie jest wymieniona w repozytorium WordPressa, zainstaluj ją, przesyłając plik .zip.

  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Wtyczki , a następnie Dodaj nową .
  3. Na pasku Szukaj wtyczek wprowadź nazwę wtyczki, którą chcesz zainstalować. Jeśli nie znasz nazwy wtyczki, możesz wprowadzić odpowiednie słowo kluczowe. Na przykład, aby znaleźć wtyczkę z zabezpieczeniami, wprowadź „Security” i przejrzyj wyniki, aby znaleźć wtyczkę spełniającą Twoje potrzeby.
  4. Po znalezieniu właściwej wtyczki wybierz opcję Zainstaluj teraz.
  5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, by wtyczka była aktywna po zainstalowaniu, wybierz opcję Aktywuj. Jeśli nie, zawsze możesz aktywować go później.

Gratulacje, pomyślnie zainstalowałeś wtyczkę na swojej stronie WordPress!

Więcej informacji