Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Instalowanie systemu WordPress w domenie z hostingiem systemu Linux przy użyciu panelu cPanel

Jeśli chcesz użyć systemu WordPress do zbudowania witryny i bloga, musisz go najpierw zainstalować na koncie hostingu.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
  wybierz opcję Zarządzaj
 3. Na Panelu konta, w sekcji Witryny poniżej domeny, w której chcesz zainstalować system WordPress, wybierz Zainstaluj aplikację. Przeniesiemy Cię na stronę Przeglądarka aplikacji Installatron.
  wybierz zainstaluj aplikację
 4. W sekcji Aplikacje do zarządzania treściami wybierz Blog WordPress.
 5. Wybierz + zainstaluj tę aplikację.
 6. Wypełnij następujące pola, a potem wybierz Zainstaluj:
  PoleCo zrobić...
  Lokalizacja — domenaWybierz nazwę domeny, której chcesz użyć.

  Uwaga: Aby móc korzystać z poddomeny (np. poddomena.witryna.com), należy najpierw dodać poddomenę do konta, a następnie odświeżyć stronę Przeglądarka aplikacji.

  Lokalizacja — katalog (opcjonalnie)Wprowadź katalog, w którym chcesz zainstalować system WordPress. Aby używać systemu WordPress z domeną wybraną w polu Domena, upewnij się, że to pole jest puste.

  Uwaga: Jeśli wprowadzisz w tym polu jakąś wartość, adres internetowy (URL) tworzonej witryny będzie zawierał tę wartość. Jeśli na przykład wprowadzisz w polu tekst blog, adres internetowy Twojej witryny stworzonej w systemie WordPress będzie wyglądał następująco: witryna.com/blog.

  WersjaZalecamy użycie wszystkich tych ustawień domyślnych.
  UstawieniaMasz tutaj do dyspozycji szereg opcji, które są generowane automatycznie. Zalecamy wprowadzenie własnych danych w polach Nazwa użytkownika Administratora i Hasło Administratora tak, aby było Ci je łatwo zapamiętać, a także zmodyfikowanie danych w polu Adres e-mail Administratora poprzez wprowadzenie adresu konta, z którego korzystasz na bieżąco.

  Ostrzeżenie: Podanie nazwy użytkownika i hasła będzie konieczne, aby zalogować się do witryny stworzonej za pomocą systemu WordPress.

  W polu Tytuł witryny wprowadź nazwę witryny, a w polu Slogan witryny zawrzyj krótki opis witryny wraz z jej przeznaczeniem. Z racji tego, że z informacji tych korzystają wyszukiwarki internetowe, istotnym jest, aby uwzględnić takie słowa, które reprezentują Twoją markę i firmę.

  Na ten moment możesz pozostawić domyślne ustawienia opcji Uwierzytelnianie dwuetapowe, Określ limit prób logowania oraz Włącz obsługę wielu witryn.
  ZaawansowaneWybierz, jak chcesz zarządzać opcjami zaawansowanymi, takimi jak bazy danych i kopie zapasowe. Zalecamy wybór ustawienia Automatycznie zarządzaj moimi zaawansowanymi ustawieniami. Naturalnie możesz zmodyfikować je w późniejszym czasie.

Następny krok

Więcej informacji