GoDaddy Pomoc

Limit przesyłania PHP dla hostingu współdzielonego

Wartość domyślnego limitu przesyłania PHP zależy od typu posiadanego konta hostingowego (Jakiego typu mam hosting?).

TypDomyślny limit przesyłaniaMaks.
cPanel32 MB128 MB
Plesk2 MB2 GB
Zarządzany system WordPress100 MB192 MB

Spełnienie wymogu limitu przesyłania nie gwarantuje powodzenia operacji przesyłania pliku, a jedynie to, że nie zostanie ona odrzucona przez serwer. Przesyłanie pliku, który nie przekracza limitu przesyłania, może się mimo to nie powieść z następujących powodów:

  • Niewystarczająca szybkość przesyłania powodująca przekroczenie limitu czasu dla skryptu PHP albo Twojej przeglądarki.
  • Niewystarczająca dostępność zasobów na koncie powodująca niepowodzenie przesyłania dużego pliku.

Zmienianie limitu przesyłania PHP

Aby zmienić wielkość limitu, zmodyfikuj albo dodaj następujące wartości w pliku inicjującym PHP (Jakiej nazwy pliku powinien używać mój plik inicjujący PHP?).


file_uploads = On
post_max_size = 50M
upload_max_filesize = 50M

Wprowadzenie powyższych ustawień powoduje zmianę limitu przesyłania PHP, umożliwiając wgrywanie plików o rozmiarze do 50 MB. Ustawienie limitu przesyłania PHP wyższego niż podana powyżej wartość Max spowoduje wymuszenie użycia domyślnego limitu przesyłania.

Więcej informacji