GoDaddy Pomoc

Jakiej nazwy pliku powinien używać mój plik inicjujący PHP?

Niektóre z ustawień PHP można skonfigurować za pomocą pliku inicjowania PHP. Nazwa pliku używanego do inicjowania PHP jest zależna od typu posiadanego konta hostingu.

Typ konta hostinguNazwa plikuLokalizacja
Hosting Linux z oprogramowaniem cPanel.user.ini/public_html (jeden na konto)
Hosting Windows z oprogramowaniem Plesk.user.iniKatalog główny witryny (jeden na witrynę)
Managed WordPress.user.ini/html (jeden na witrynę)

Nie wszystkie ustawienia inicjowania można zmienić w .user.ini. Zmiany są ograniczone do ustawień z trybami PHP_INI_PERDIR i PHP_INI_USER z listy dyrektyw php.ini na stronie php.net.

Powiązane czynności

Więcej informacji