GoDaddy Pomoc

Ocena wydajności witryny przy użyciu narzędzia PageSpeed Insights

Możesz korzystać z narzędzia PageSpeed Insights w serwisie Google Developers w celu analizy czasu ładowania Twojej witryny.

  1. Przejdź do narzędzia PageSpeed Insights w serwisie Google Developers.
  2. Wprowadź swoją domenę w polu „Enter a web page URL”.
  3. Wybierz opcję Analyze (Analizuj).
  4. Wyświetl wyniki.

W wynikach możesz zobaczyć sugestie ulepszeń zarówno komputerowej, jak i mobilnej wersji Twojej witryny. Zwróć szczególną uwagę na sugestie dotyczące optymalizacji obrazów, wykorzystania buforowania w przeglądarce, minimalizacji użycia kodu JavaScript i CSS oraz renderowania blokującego kodu JavaScript i CSS.

Następne kroki

Więcej informacji