VPS Gen 4 i serwery dedykowane Pomoc

Odblokowanie portów wymaganych dla serwera Gen 4

Wymagania: aby wykonać poniższe czynności, musisz włączyć dostęp z uprawnieniami administratora.

Aby zapewnić płynne działanie serwera VPS 4. generacji lub serwera dedykowanego, port 2224 jest otwarty domyślnie po wdrożeniu serwera. Jeśli zdarzenia serwera nie są wykonywane, ponieważ port 2224 jest zablokowany, odblokuj port i spróbuj ponownie po 15 minutach.

 • W przypadku serwerów Windows odblokuj port przy użyciu Zapory Windows Defender.
 • W przypadku serwerów Linux wykonaj następujące czynności, aby użyć zapory firewallD w celu odblokowania portów na serwerze. Jeżeli korzystasz z innej zapory, być może trzeba będzie zmodyfikować niżej wymienione komendy.
 1. Połącz się z serwerem z użyciem protokołu SSH. Aby uzyskać pomoc, zobacz Połącz się z moim serwerem za pomocą SSH (Secure Shell).
 2. Uruchom tę komendę:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Uruchom te komendy:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Drugie z tych dwóch poleceń sprawdza, czy port jest odblokowany.

Nydus i port 2224

Nydus odnosi się do pary aplikacji agenta (nydus-ex i nydus-ex-api) działających na serwerze, które komunikują się z panelem serwera, dostarczając metryki zasobów i wykonując żądane operacje na serwerze. Agent nasłuchuje na porcie 2224.

Ponieważ panel serwera i aktualizacje zależą od aplikacji Nydus, zablokowanie portu 2224 — lub usunięcie aplikacji Nydus z serwera — uniemożliwia działanie tych funkcji.

Jeśli usunięto komponenty Nydus, musisz przywrócić je z kopii zapasowej, która została zapisana przed usunięciem tych komponentów. Jeśli nie masz takiego pliku kopii zapasowej, wykonaj kroki, aby odbudować serwer.

Więcej informacji