Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Przenieś swoją witrynę cPanel z innego hosta do GoDaddy

Aby dokonać migracji witryny hostowanej przez inną firmę do GoDaddy, możesz użyć funkcji kopii zapasowych panelu cPanel. Spowoduje to przeniesienie witryny, jej baz danych, a także kont e-mail, które skonfigurowano w panelu cPanel.

Krótka uwaga na temat poczty e-mail — jeśli wykonasz te instrukcje, poczta e-mail będzie działać jak wcześniej. Jeśli jednak zmienisz serwery nazw w celu wskazania naszych serwerów, poczta e-mail może przestać działać.

Przegląd

Ta procedura obejmuje wiele kroków, ale można ją wykonać w około godzinę. Oto co musisz zrobić:

 1. Pobierz wszystkie kopie zapasowe z bieżącego hosta.
 2. Przywróć te kopie zapasowe w GoDaddy.
 3. Wyświetl podgląd witryny na naszych serwerach.
 4. Ustaw witrynę jako aktywną.

Jest to całkiem proste.

Tworzenie kopii zapasowej witryny

Przed rozpoczęciem zalecamy zakupienie i skonfigurowanie konta cPanel w naszej firmie. Po zakończeniu rozpocznij tworzenie kopii zapasowej witryny na bieżącym hoście.

Aby utworzyć kopię zapasową konta cPanel na bieżącym hoście

 1. Zaloguj się na swoje konto cPanel .
 2. W sekcji Pliki kliknij Kreator kopii zapasowej.
 3. Kliknij Kopia zapasowa.
 4. Kliknij Katalog główny.
 5. Kliknij Katalog główny, a następnie kliknij Wróć.
 6. Kliknij polecenie Bazy danych MySQL.
 7. Kliknij nazwy poszczególnych baz danych, aby pobrać ich kopie zapasowe, a następnie kliknij Wróć.
 8. Kliknij Przekaźniki e-mail i filtry.
 9. Kliknij poszczególne nazwy domen, aby pobrać kopie zapasowe ich przekaźników, kliknij Informacje o filtrze systemu, a następnie kliknij Wróć.

Upewnij się, że znasz lokalizację wszystkich tych plików, aby znaleźć je w następnym kroku.

Przywracanie witryny

Po uzyskaniu wszystkich kopii zapasowych można je przywrócić na koncie hostingu współdzielonego GoDaddy cPanel.

Aby przywrócić kopie zapasowe

 1. Zaloguj się na konto GoDaddy.
 2. Kliknij Hosting internetowy.
 3. Obok konta cPanel, którego chcesz użyć, kliknij Zarządzaj.
 4. Kliknij Administrator panelu cPanel.
 5. W sekcji Pliki kliknij Kreator kopii zapasowej.
 6. Kliknij Przywróć.
 7. Kliknij Katalog główny.
 8. Kliknij Wybierz pliki, wybierz kopię zapasową katalogu głównego, która została wygenerowana na bieżącym hoście, a następnie kliknij Prześlij.

  Uwaga: Może to zająć pewien czas w zależności od wielkości kopii zapasowej.

 9. Po zakończeniu przywracania zamknij nowe okno, które się otworzy, a następnie kliknij Wróć.
 10. Kliknij polecenie Bazy danych MySQL.
 11. Kliknij Wybierz pliki, wybierz kopię zapasową MySQL, która została wygenerowana na bieżącym hoście, a następnie kliknij Prześlij.
 12. Zamknij nowe okno, które się otworzy, a następnie powtórz poprzedni krok dla poszczególnych baz danych, których kopie zapasowe utworzono. Po zakończeniu kliknij Wróć.
 13. Kliknij Przekaźniki e-mail i filtry.
 14. Kliknij Wybierz pliki, wybierz kopie zapasowe przekaźników lub filtrów, które zostały wygenerowane na bieżącym hoście, a następnie kliknij Prześlij.

To już wszystko! Witryna została pomyślnie przeniesiona z bieżącego hosta do naszej firmy.

Podgląd witryny

Aby upewnić się, że wszystko działa przed przeniesieniem wpisów DNS, możesz wyświetlić podgląd witryny.

Aby wyświetlić podgląd witryny

 1. W panelu cPanel przejdź do karty cPanel na górze strony.
 2. W sekcji Domeny kliknij Podgląd domeny.
 3. Kliknij Podgląd obok używanej domeny.

Niektóre typy witryn, w tym WordPress®, mogą mieć problemy z CSS podczas przeglądania. Jest to normalne i niestety trudne do naprawienia zjawisko. Jednak gdy Twoja witryna jest aktywna, wszystko będzie działać normalnie. Jeśli chcesz uzyskać pełniejszy podgląd witryny, możesz wyświetlić podgląd witryny, edytując plik hosts .

Jeśli wszystko wygląda poprawnie, możesz zaktualizować wpisy DNS u rejestratora domeny w celu wskazania hostingu współdzielonego cPanel. Po prostu zaktualizuj podstawowy rekord A (@) przy użyciu adresu IP konta hostingu.

Aktualizowanie wpisów DNS

Aby znaleźć adres IP konta hostingu, przejdź do karty cPanel na górze strony. Adres IP witryny jest wyświetlany po lewej stronie.

 • Jeśli nazwa domeny została zarejestrowana w naszej firmie, możesz zaktualizować podstawowy rekord A (@) przy użyciu adresu IP panelu cPanel w Menedżerze DNS (więcej informacji).
 • Jeśli nazwa domeny została zarejestrowana w innym miejscu, skontaktuj się z rejestratorem, aby uzyskać pomoc przy aktualizacji wpisów DNS.