Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Ręcznie ustaw stan subskrypcji

Domyślnie nowe subskrypcje mają status Oczekujące. Oznacza to, że żadne przyszłe odnowienia nie są przetwarzane, a klient nie otrzyma specjalnego dostępu do żadnych produktów.

Jeśli jednak subskrypcja ma klienta, harmonogram rozliczeń i elementy zamówienia oraz sumy cykliczne, możesz zmienić stan subskrypcji na Aktywna .

Wymagania: Subskrypcje WooCommerce to rozszerzenie WooCommerce premium dołączone do hostingu e -commerce WordPress lub jako samodzielny zakup.

Aby zmienić stan subskrypcji:

  1. Kliknij pole wyboru Status subskrypcji w polu meta Szczegóły subskrypcji.
  2. Kliknij status, który chcesz nadać subskrypcji.
  3. Zapisz subskrypcję .

Gdy subskrypcja jest aktywna, klient dodany do subskrypcji otrzymuje domyślną rolę subskrybenta .

Kolejna data płatności jest również zaplanowana w sekcji Subskrypcje.

Menu rozwijane Status subskrypcji

Powiązane czynności

Więcej informacji