Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Co to jest wtyczka WooCommerce Subscriptions?

Wtyczka WooCommerce Subscriptions umożliwia przede wszystkim tworzenie i sprzedawanie produktów subskrypcji w sklepie WooCommerce. Jest to jednak dość rozbudowana wtyczka z wieloma funkcjami, których można używać w swojej witrynie.

Sprawdź poniżej niektóre oferowane funkcje:

  • Tworzenie produktów subskrypcji
  • Ręczne tworzenie subskrypcji dla klientów
  • Konfigurowanie planów płatności i planów subskrypcji z datą wygaśnięcia
  • Konfigurowanie automatycznych lub ręcznych płatności
  • Umożliwianie subskrybentom wstrzymywania lub odnawiania swoich subskrypcji
  • Sprawdzanie wskaźników planów subskrypcji

Przeczytaj więcej na temat korzystania z wtyczki WooCommerce Subscriptions w dokumentacji z wprowadzeniem do wtyczki WooCommerce Subscriptions.

Więcej informacji