Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Tworzenie prostego produktu subskrypcji dla płatności cyklicznych

Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces tworzenia prostego produktu subskrypcji przy użyciu wtyczki WooCommerce Subscriptions. Produktu subskrypcji należy używać, jeśli sprzedajesz produkt z cykliczną opłatą.

Wymagania: WooCommerce Subscriptions to rozszerzenie premium WooCommerce, które jest dołączone do planu hostingu WordPress Handel elektroniczny lub dostępne jako oddzielny zakup.
  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. Kliknij kolejno opcje Products > Add New (Produkty > Dodaj nowy).
  3. Znajdź pole „Product data” (Dane produktu), kliknij listę rozwijaną i wybierz opcję Simple Subscription (Prosta subskrypcja).
  4. Przejdź do sekcji General (Ogólne), podaj cenę subskrypcji i określ częstotliwość opłaty cyklicznej.
  5. Kliknij opcję Publish (Opublikuj), aby wyświetlić produkt w aktywnej witrynie!

Więcej informacji