Zarządzany system WordPress Pomoc

Usuwanie witryny

Jeśli nie chcesz już używać witryny albo chcesz zacząć od początku, możesz usunąć ją z planu Managed WordPress.

Uwaga: usunięcie witryny Managed WordPress z połączoną domeną powoduje automatyczne zaparkowanie domeny do momentu jej ponownego użycia.

Ostrzeżenie: usunięcie witryny powoduje trwałe usunięcie całej zawartości z witryny Managed WordPress. Witrynę należy usunąć tylko wtedy, gdy masz pewność, że chcesz rozpocząć jej tworzenie od początku.
  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Na stronie Moje produkty obok Managed WordPress wybierz Zarządzaj wszystkimi.
    Wybierz Zarządzaj wszystkimi
  3. Dla witryny, którą chcesz usunąć, wybierz opcję Usuń z menu Ikona menu.
    Wybierz Usuń
  4. Wpisz Usuń, a następnie wybierz opcję Usuń.

Witryna została usunięta! Nie martw się, nie powoduje to anulowania planu Managed WordPress, a jedynie witryny. Możesz dodać witrynę, aby zacząć od początku.

Więcej informacji